D’obrer a obrer, discriminació entre iguals

En Jordi es lleva a toc de despertador cada matí, quan el cel encara mandreja. Arriba sempre puntual a la feina i procura no cridar mai l’atenció, ni per excés ni per defecte. Ja fa més de dos anys que treballa a la cadena de muntatge d’una empresa de fixacions industrials, a prop de Cornellà….